Dizajn

Dizajn mobilne aplikacije ili web stranica je prva dodirna točka klijenta sa stvarnim proizvodom na jeziku koji mu je razumljiv - u slikama.

Dizajn

Važnost dizajna digitalnog proizvoda

Kao što stalno napominjemo, dizajn je prvi susret klijenta s vizualno-stvarnim proizvodom. Dizajn nisu samo suhoparne slike. Kvalitetan dizajn je interaktivan i funkcionalan. Dobar dizajn treba imati mogućnost klika na tipke i klijentu pokazati sve scenarije i hodograme kroz digitalni proizvod bilo da je to mobilna aplikacija, web stranice, upravljački sustav, fiskalna blagajna ili nešto drugo.

Dizajn se realizira kroz nekoliko pripremnih faza i samu realizaciju:

Razgovor s klijentima, postojeće stanje ili početna ideja

Cijenimo klijentovu osobnost te individualnim pristupom kao i razgovorom prikupljamo vaše želje i viziju budućeg rješenja. Želimo dobiti dublji uvid u postojeće stanje ili ideju te je u kompleksnim situacijama moguće da organiziramo i radionicu. Najviše volimo projekte na kojima imamo slobodu stvaranja i gdje su nam početno definirane dvije boje, možda logo i ništa više, a ostalo je na našim dizajnerima.

Naše prikupljene bilješke su temeljac za dizajnirati baš ono što ste zamislili.

Izrada idejnog projekta

Gore spomenute bilješke su zapravo wireframe dizajna pisana kroz riječi. Većina ljudi vidi riječi, na sigurni smo da već tu naši dizajneri vide slike. Na temelju toga crtamo grubu skicu sustava i prezentiramo ga vama, klijentu. Ako je projekt posebno kompleksan izrađuje se i funkcionalna specifikacija što bi u prijevodu bio dizajn pisan riječima.

Izrada dizajna i prototipa mobilne aplikacije ili web stranice

Za sami izradu dizajna najčešće koristimo alat Figma koji nam nudi mogućnost izrade funkcionalnih prototipova, što klijenti izuzetno vole, mogućnost pregleda dizajna čak i u procesu izrade od strane klijenta te neke sporedne, ali bitne mogućnosti, kao što je izrada dizajna za specifičnu platformu.

Prilikom dizajniranja se uvijek vodimo smjernicama relevantnih izvora tipa Google ili Apple kao i nativnim komponentama i funkcijama koje su svima poznate. Korištenje nativnih komponenti u vidu Material Design-a ili Cupertino Style-a (na primjer tipka za Back) daje za rezultat da se čak i novi korisnici vrlo lako kreću kroz aplikaciju.

Naravno da postoje i projekti gdje je izričito traženo da je svaka komponenta izrađena po narudžbi, mimo svih standarda. Takav dizajn najčešće traže globalne tvrtke koje su već prepoznatljive kroz svoj vlastiti vizualni identitet i isto si mogu dopustiti.

Realizacija

I kroz samo realizaciju projekta (programiranje) moguće je da se pokaže da neke komponente zahtijevaju vizualnu ili funkcionalnu doradu. Dorade će se uvijek prvo sprovesti kroz dizajn i dostaviti klijentu na autorizaciju. Također se kroz testiranje gotovog projekta ili neke kasnije zahtjeve za doradama, dizajn opet mijenja i dorađuje. U naših više od deset godina poslovanja zaključili smo da je kvalitetan dizajn ono što čini razliku između zadovoljnog klijenta i projekta isporučenog u zadanom roku i nezadovoljnog klijenta i beskonačnih dorada na mobilnoj aplikaciji ili web stranicama uz naravno, osjetno kašnjenje s ciljanim rokovima isporuke, no nažalost, mnogi još uvijek dizajn smatraju - gubljenjem vremena.

Naš pristup

Dizajn mobilnih aplikacija ili web stranica je uvijek 'igralište' na kojem se ideja pretvori u jasno vidljiv digitalni proizvod. Dizajn je nešto što se stvara nakon, a opet prije.

 • 1

  Analiza

  Nakon pristiglog upita pristupamo analizi zahtjeva klijenta, odnosno prikupljajmo dodatne podatke ako su potrebni te pokušavamo stvoriti koncept rješenja i odabrati tehnologije kao i hodogram izrade koji se najbolje uklapa u želje i budget. Kreira se takozvana "best buy" opcija u kojoj klijent dobiva najviše za najmanje novaca. Najviše za najmanju cijenu je ujedno i ultimativni cilj svake analize. Samim time je kvalitetna analiza prijeka potreba jer se u suprotnome ili ošteti klijenta ili nas ili se potpuno promaši ideja i cilj.

 • 2

  Zaključak

  Nema smisla malome poduzetniku početniku koji ima zahtjev za web stranicom nuditi izradu web stranica "po narudžbi" po ekstremnoj cijeni jer je jasno da je njegova potreba u smjeru web stranica na temelju predloška koja će i više nego zadovoljiti njegove potrebe. Isto tako ako je naručitelj tvrtka sa više postojećih i aktivnih aplikacija je jasno da je jedino kvaliteta relevantni faktor. Tako su i tehnologije izrade prilagođene ili jednostavnosti sustava i (ne)postojanja potrebe za održavanjem ili kompleksnosti sustava i potrebi za fleksibilnosti ili hibrid navedenog.

 • 3

  Ponuda

  Izrada ponude je važan dio poslovanja koji odlučuje da li će posao pripasti nama ili konkurenciji. Većina naših ponuda nosi oznaku "poslovne tajne" jer je kroz ponudu napravljen popis svih koraka, komponenti i funkcionalnosti koje pojedini projekat zahtjeva. Kako bi ponuda sadržavala baš ono što klijent želi i treba je bitno temeljito odraditi svaki korak. Ozbiljnost upita je također faktor koji definira i našu ozbiljnost po pitanju pristupa izradi same ponude.

 • 4

  Dizajn

  Dizajn je prvi doticaj klijenta sa stvarnim proizvodom. Kroz dizajn definiramo potpuno funkcionalan prototip. Bez obzira da li je projekat potpuno bazičan ili najsloženiji mogući, uvijek se potrudimo vizualno ga prezentirati prije programiranja. Kroz dizajn se definiraju i najsitniji detalji i ono bitno - vrše se korekcije na elementima, hodogramima i funkcionalnostima. Dizajn je faza u kojoj se rade izmjene i korekcije najsitnijih detalja. Dizajn treba biti potvrđen od strane klijenta da bismo pristupili programiranju. Kod dizajna postoji klauzula - potvrđeni dizajn reflektira konačni programerski proizvod.

Naše tehnologije

Figma

Figma