Klijent

Gipsmont - M d.o.o., Čakovec, Hrvatska

Gips IT

Poslovna web aplikacija za upravljanje materijalnim, financijskim i ljudskim resursima tvrtke, proširena mobilnom aplikacijom

Svrha ove poslovne aplikacije je optimizacija poslovanja u vremenskom i financijskom smislu. Programirane komponente ovakvog aplikativnog sustava su baza podataka, frontend web aplikacije i mobilna aplikacija. U ovom slučaju su i web aplikacija i mobilna aplikacija rađene u istoj tehnologiji kako bi se izbjegla potreba za REST API komunikacijom između njih.

Osim velikog obujma programerskog posla, jedini izazov nam je bio omogućiti djelatnicima klijenta unos točaka s opisom na tehničke nacrte u .pdf formatu unutar mobilne aplikacije. Naša prijašnja iskustva u izradi knjigovodstveno-računovodstvenih aplikacija su odigrala ključnu ulogu svakako.

Najvažnije funkcionalnosti koje klijent ima u svome sučelju web aplikacije su

 • izrada fiskaliziranih i nefiskaliziranih računa i ponuda
 • upravljanje administratorima, operaterima i korisnicima mobilne aplikacije i njihovim ovlastima
 • upravljanje imovinom tvrtke, prvenstveno u vidu knjigovodstvenog upravljanja kroz;
  skladišta,
  izradu primki,
  rashod robe,
  inventure,
  međuskladišnice
  i ostale dokumente
 • praćenje i upravljanje zalihama na gradilištima
 • upravljanje partnerima i njihovim popusnim i rabatnim skalama po artiklu, grupi artikala ili općenito te pravima partnera kao što je prodaja robe s odgodom plaćanja
 • upravljanje gradilištima i komunikacija s gradilištima
 • upravljanje nacrtima i nacrtima unutar gradilišta
 • poslovna logistika
 • upravljanje korisnicima mobilne aplikacije, općenito zaposlenicima, radim mjestima i radnim grupama
 • upravljanje marketingom
 • upravljanje nabavom kao zasebnom cjelinom sa svrhom maksimalne učinkovitosti
 • strateško planiranje upravljanja tvrtkom kroz pregled analitike i statistike

 

Korisnici mobilne aplikacije na terenu imaju mogućnosti

 • pregleda gradilišta za koje ih je ovlastio administrator
 • pregledati tehničke nacrte vezane za projekt i označiti točke na nacrtu za koju stavljaju bilješku i popratiti je fotografijom
 • obavijestiti administratora o potrebi za dodatnim materijalom ili drugim sredstvima rada
 • knjigovodstveno preuzeti i zadužiti robu ili radne alate
 • voditi evidenciju utrošenog materijala na gradilištu
 • prijaviti se i odjaviti se s radnog mjesta (šihterica)

Projekti iz kategorije