Klijent

Gipsmont - M d.o.o., Čakovec, Hrvatska

Gips IT

Poslovna web aplikacija za upravljanje materijalnim, financijskim i ljudskim resursima tvrtke, proširena mobilnom aplikacijom

Svrha ove poslovne aplikacije je optimizacija poslovanja u vremenskom i financijskom smislu. Programirane komponente ovakvog aplikativnog sustava su baza podataka, frontend web aplikacije i mobilna aplikacija. U ovom slučaju su i web aplikacija i mobilna aplikacija rađene u istoj tehnologiji kako bi se izbjegla potreba za REST API komunikacijom između njih.

Osim velikog obujma programerskog posla, jedini izazov nam je bio omogućiti djelatnicima klijenta unos točaka sa opisom na tehničke nacrte u .pdf formatu unutar mobilne aplikacije. Naša prijašnja iskustva u izradi knjigovodstveno-računovodstvenih aplikacija su odigrala ključnu ulogu svakako.

Najvažnije funkcionalnosti koje klijent ima u svome sučelju web aplikacije su

 • izrada fiskaliziranih i nefiskaliziranih računa i ponuda
 • upravljanje administratorima, operaterima i korisnicima mobilne aplikacije i njihovim ovlastima
 • upravljanje imovinom tvrtke, prvenstveno u vidu knjigovodstvenog upravljanja kroz;
  skladišta,
  izradu primki,
  rashod robe,
  inventure,
  međuskladišnice
  i ostale dokumente
 • praćenje i upravljanje zalihama na gradilištima
 • upravljanje partnerima i njihovim popusnim i rabatnim skalama po artiklu, grupi artikala ili općenito te pravima partnera kao što je prodaja robe s odgodom plaćanja
 • upravljanje gradilištima i komunikacija s gradilištima
 • upravljanje nacrtima i nacrtima unutar gradilišta
 • poslovna logistika
 • upravljanje korisnicima mobilne aplikacije, općenito zaposlenicima, radim mjestima i radnim grupama
 • upravljanje marketingom
 • upravljanje nabavom kao zasebnom cjelinom sa svrhom maksimalne učinkovitosti
 • strateško planiranje upravljanja tvrtkom kroz pregled analitike i statistike

 

Korisnici mobilne aplikacije na terenu imaju mogućnosti

 • pregleda gradilišta za koje ih je ovlastio administrator
 • pregledati tehničke nacrte vezane za projekat i označiti točke na nacrtu za koju stavljaju bilješku i popratiti je fotografijom
 • obavijestiti administratora o potrebi za dodatnim materijalom ili drugim sredstvima rada
 • knjigovodstveno preuzeti i zadužiti robu ili radne alate
 • voditi evidenciju utrošenog materijala na gradilištu
 • prijaviti se i odjaviti se s radnog mjesta (šihterica)

Projekti iz kategorije