eIznajmljivači

eIznamljivači je web aplikacija za male iznajmljivače turističkih objekata

Web aplikacija koju smo izradili za klijenta idejno obavlja većinu knjigovodstvenih i računovodstvenih zadataka za iznajmljivače. Rađena u obliku light SaaS-a nudi dovoljno autonomije korisnicima tako da neka pretjerana komunikacija s podrškom nije potrebna. Web aplikacija je razvijana godinu dana i puno više je od same web aplikacije. Ona je još jedan sustav sačinjen od korisnicima vidljivih i nevidljivih niza aplikacija i pod aplikacija.

Administrator sustava kroz svoj CMS (upravljački dio) ima mogućnosti

 • upravljanja korisnicima
 • upravljanja pretplatama
 • upravljanja web stranicama
 • upravljanja paketima pretplate
 • slanje i primanje poruka korisnika iz sustava
 • imitiranje korisnika u svrhu podrške
 • obrada dokumenata i uplatnica
   

Iznajmljivačima turističkih objekata ova web aplikacija nudi mogućnosti

 • upravljanje smještajnim turističkim kapacitetima
 • izdavanje računa za pružene usluge gostima
 • obračun i izračun provizije za prodajne kanale tipa Booking.com
 • izradu RPO obrasca
 • statistiku po godinama
 • evidenciju prometa uključujući EP obrazac
 • izradu i ispis uplatnica s 2D barkodom za sve obveze prema Poreznoj upravi
 • izradu i izračun te uplatnice za obvezu za PDV iznajmljivača
 • izradu i obradu TZ obrasca za sve smještajne jedinice kojima upravlja iznajmljivač
 • arhivu svih relevantnih dokumenata
 • pregled povijesti izrađenih i storniranih ili obrisanih dokumenata
   

Osim web aplikacije eIznajmljivači programirali smo i prezentacijske web stranice koje osim registracije novih korisnika i prijave postojećih korisnika ove web aplikacije za turizam imaju i informativni karakter te sadrže popis i detaljan pregled paketa pretplate, odgovore na pitanja zašto biste trebali koristiti eIznajmljivače, mogućnosti aplikacije, standardnu kontakt formu, često postavljanja pitanja s odgovorima na njih te naravno BLOG.

Projekti iz kategorije