Mogućnosti kupnje

Mjesečna otplata (kupnja na rate)

Vrlo jednostavan i praktičan način kupnje web stranica, web shopa ili mobilne aplikacije** na 12 rata.**Kod kupnje na 12 rata osnovna cijena uvećava se za 20%. Prva rata se definira kao zbroj prve rate i uvećanja cijene. Nakon sklapanja Ugovora o kupnji na rate i plaćanja prve rate počinjemo s izradom naručenog te isto možete početi koristiti u vrlo kratkom roku, kao da ste kupili i jednokratnom uplatom. Vlasnikom proizvoda postajete po uplati zadnje rate. Do otplate proizvoda isti je smješten na našem serveru.

Dugoročni najam

Model najma web stranica, web shopa ili mobilne aplikacije kao i ostalih proizvoda koji sve više uzima maha jer je možda i najrentabilnija i najfleksibilnija vrste nabavke. Kako funkcionira?

Prilikom sklapanja Ugovora o dugoročnom najmu koji se sklapa na 12 mjeseci plaćate 30% osnovne cijene. Nakon izrade željenog proizvoda, odnosno po početku korištenja istog počinje teći vrijeme najma. Cijena najma je 8% osnovne cijene mjesečno. Ono što je ključna razlika između kupnje na rate i dugoročnog najma je da kod dugoročnog najma mjesečna cijena uključuje;

  • odgovarajući hosting (prostor za smještaj sadržaja na web)
  • uneseni sadržaj od strane Najmoprimca je trajno vlasništvo Najmoprimca
  • 120 minuta mjesečno korisničke podrške
  • mjesečnu SEO optimizaciju (title i tag te linkovi)
  • ispravljanje eventualnih pogrešaka koje očita web masters konzola
  • mjesečnu optimizaciju slika i ostalog multimedijalnog sadržaja
  • mjesečnu generalnu kontrolu ispravnosti rada svih modula
  • uslugu savjetovanja u svezi s akcijama za poboljšanje pozicije stranice, web shopa ili mobilne aplikacije

Po isteku roka od 12 mjesečnog najma isti se može produžiti na novi rok od 12 mjeseci ili se proizvod može otkupiti u trajno vlasništvo po cijeni od 60% od osnovne inicijalne cijene. Ako se najam ne produži ili se proizvod ne otkupi isti se briše uz povrat unesenog sadržaja Najmoprimcu.

Standardna kupnja

Kupnja naših proizvoda na standardni način. Najčešće radimo na način 40%+40%+20%. Što to konkretno znači? 40% iznosa cijene je predujam, 40% kupoprodajne cijene se plaća prilikom beta faze projekta (faza u kojoj kupac dobiva pristup projektu te ga može testirati) a ostatak od 20% cijene se plaća po isporuci proizvoda. U ovom slučaju uvećanja cijene - naravno nema.

Uvjeti odobravanja povlaštenih uvjeta kupnje

Zadržavamo pravo odbiti “Kupnju na rate” ili “Dugoročni najam” ako nam u danom trenutku poslovne prilike ili osobna percepcija sugeriraju da takve ugovore ne sklapamo. Povlašteni uvjeti kupnje su u načelu mogući za projekte većih novčanih vrijednosti.