Komponente mobilne aplikacije i njihov utjecaj na cijenu izrade

Komponente mobilne aplikacije i njihov utjecaj na cijenu izrade
Komponente mobilne aplikacije utječu na cijenu izrade - saznajte kako

Komponenti mobilne aplikacije može biti stvarno mnogo, a kratki popis onih koje čine većinu vama poznatih aplikacija donosimo u nastavku:

 • Korisničko sučelje (UI) ili Frontend: Sve ono što krajnji korisnici vide kada koriste aplikaciju. Korisničko sučelje se sastoji od različitih elemenata kao što su gumbi, tekst, slike i slično i najčešće korisnice misle na taj dio mobilne aplikacije kada koriste naziv „mobilna aplikacija“.
 • Backend: Ovo je skup servera, baze podataka, poslužitelja i ostale infrastrukture koja se koristi za podršku aplikaciji. Backend se koristi za obradu podataka i za povezivanje aplikacije s drugim sustavima, poput društvenih mreža ili servisa za plaćanje.
 • Baza podataka: To je mjesto gdje se sprema podatke koje aplikacija koristi, kao što su korisnički podaci, postavke, slike i drugo.
 • API (Application Programming Interface): API omogućuje aplikaciji da razmjenjuje podatke s drugim sustavima, kao što su društvene mreže, servisi za plaćanje ili drugi servisi koje aplikacija koristi.
 • Cloud usluge: To su usluge u oblaku koje se koriste za pohranu i dijeljenje podataka, kao i za pružanje drugih usluga koje aplikacija koristi, poput obrade slike ili prepoznavanja govora.
 • Sigurnost: Sigurnost je izuzetno važna komponenta mobilne aplikacije. To uključuje mjere poput autentikacije korisnika, enkripcije podataka, upravljanja identitetom i zaštite od hakiranja i drugih napada.

Niže ćemo pokušati detaljnije objasniti svaku od osnovnih komponenti i kako se izrađuje te kakav utjecaj ima na ukupnu cijenu izrade mobilne aplikacije:

6 glavnih komponenti mobilne aplikacije i njihov proces

1. Proces izrade UI-a mobilne aplikacije

Utjecaj na cijenu izrade 5/10

 • Definiranje korisničkih zahtjeva i potreba - ovo je ključni korak koji omogućuje dizajneru UI-a da razumije potrebe korisnika i njihovu svrhu korištenja aplikacije. Korak u razvoju mobilne aplikacije koji je uvijek najzahtjevniji za nas jer i uz sav naš trud je vrlo teško natjerati korisnika/naručitelja/investitora da definira zahtjeve u konačnom obliku. Mnogi naši klijenti u trenutku zahtjeva za ponudom za izradu nemaju čak niti jasne zahtjeve.
 • Definiranje korisničkog toka i arhitekture - to obično uključuje izradu skica i wireframe-a koje prikazuju raspored elemenata na zaslonu, korisnički tok i navigacijsku strukturu.
 • Izrada dizajna UI-a - u ovom koraku dizajner kreira vizualni izgled aplikacije koristeći određene boje, fontove, slike i grafike.
 • Implementacija UI-a - nakon što je dizajn završen, UI se implementira pomoću odgovarajućeg frameworka i programskog jezika. Mi najčešće koristimo Flutter i Dart i to je dio koji je svima poznat kao programiranje mobilne aplikacije.

2. Proces planiranja i izrade Backend-a

Utjecaj na cijenu izrade 2/10

 • Backend je tehnološka komponenta koja omogućuje funkcioniranje i interakciju između mobilne aplikacije i servera. Ovdje se radi o skupu tehnologija koje omogućuju pohranu, obradu i upravljanje podacima na serveru koji su potrebni za rad aplikacije.
 • U izradi backenda za mobilne aplikacije postoje različiti pristupi, ovisno o potrebama projekta i tehnologijama koje se koriste. Jedan od najčešćih pristupa u izradi backenda za mobilne aplikacije je korištenje web API-ja (Application Programming Interface). Mi smo tu otišli korak dalje i najčešće koristimo Hasura-u u kombinaciji s GraphQL-om što nadilazi klasični API. Ako već imamo potrebu za API-em zbog interakcija s postojećim sustavima, volimo posegnuti za php-om kao tehnologijom.
 • Kada se izrađuje backend, bitno je osigurati sigurnost i stabilnost aplikacije. To se može postići korištenjem autentikacije i autorizacije korisnika, kriptiranja podataka, upravljanja pogreškama i slično. Sigurnost je svakako najčešće zanemarivana komponenta.
 • Na kraju, izrada backenda za mobilnu aplikaciju zahtijeva suradnju između programera koji rade na frontendu i programera koji rade na backendu. Potrebno je osigurati usklađenost i kompatibilnost između dva dijela aplikacije kako bi se osiguralo da mobilna aplikacija funkcionira bez problema i na najbolji način zadovolji potrebe korisnika.

3. Baza podataka

Utjecaj na cijenu izrade 1/10

 • Baza podataka je ključna komponenta mobilne aplikacije koja omogućuje spremanje, upravljanje i pristup podacima koje aplikacija koristi. Uključuje korisničke podatke, postavke, slike, zvukove, tekstualne datoteke i ostale podatke koji su potrebni za ispravno funkcioniranje aplikacije.
 • Baza podataka je bitna jer omogućuje aplikaciji da učinkovito rukuje velikom količinom podataka i da ih brzo dohvaća i ažurira prema potrebi. Postoji puno vrsti baza podataka koje se mogu koristiti za mobilne aplikacije, odnosno relacijske, ne-relacijske i grafičke baze podataka, a odabir ovisi o potrebama aplikacije.
 • Odluke oko baza podataka uvijek prepuštamo našim backend programerima.

4. API

Utjecaj na cijenu izrade 1-2/10

 • Kada se razvija mobilna aplikacija, programeri obično prvo izrađuju API, ali kod nas to nije slučaj. Prije nego su poznate prethodne točke i nema smisla raditi API. API se izrađuje tako da se prvo definira koje podatke će aplikacija koristiti i koje funkcije će biti potrebne za dohvaćanje, spremanje i ažuriranje tih podataka. Zatim se razvija kod za API koji omogućuje komunikaciju s bazom podataka i pruža potrebne funkcije.
 • API se obično izrađuje koristeći programski jezik kao što su Java, PHP, Python, Ruby i drugi. Također postoje popularni API okviri poput Flask i Django u Pythonu, koji pojednostavljuju proces razvoja API-ja, ali vrlo uvjetno rečeno.
 • API se obično pruža putem HTTP(S) zahtjeva, što omogućuje mobilnoj aplikaciji da pošalje zahtjev na server i dobije odgovor u obliku JSON (JavaScript Object Notation) datoteke koja sadrži tražene podatke. Mobilna aplikacija zatim obrađuje JSON odgovor i prikazuje podatke korisniku na zaslonu.
 • Kao što smo iznad već rekli, API nema svaka mobilna aplikacija, ali mobilne aplikacije koje su u interakciji s više sustava i baza podataka ih jednostavno moraju imati.

5. Cloud usluge (opcionalno)

Utjecaj na cijenu izrade 0-4/10

 • Cloud usluge omogućuju razne druge usluge koje aplikacija može koristiti, kao što su obrada slika, prepoznavanje govora, analiza podataka i drugo. Primjerice, cloud usluge poput Amazon Recognition mogu se koristiti za analizu i prepoznavanje objekata i lica na slikama, dok se cloud usluge poput Google Cloud Speech-to-Text mogu koristiti za pretvaranje govora u tekst.
 • Korištenje cloud usluga olakšava izradu mobilne aplikacije jer se smanjuje potreba za održavanjem infrastrukture i hardvera, a istovremeno se dobiva skalabilnost i mogućnost brzog pristupa podacima i uslugama koje su dostupne u oblaku. Korištenje cloud usluga može značajno smanjiti troškove razvoja i održavanja mobilne aplikacije.
 • Amazon Web Services (AWS): Usluga nudi različite mogućnosti pohrane podataka, kao što su Amazon S3 za pohranu datoteka i Amazon RDS za pohranu podataka baze podataka. AWS također nudi i alate za razvoj aplikacija i analitiku podataka.
 • Google Cloud Platform (GCP): Usluga također nudi različite mogućnosti pohrane podataka, kao što su Google Cloud Storage za pohranu datoteka i Google Cloud SQL za pohranu podataka baze podataka. GCP također nudi alate za razvoj aplikacija, analitiku podataka i strojno učenje.
 • Microsoft Azure: Ova usluga nudi slične mogućnosti kao AWS i GCP, uključujući pohranu podataka i različite alate za razvoj aplikacija, analitiku podataka i umjetnu inteligenciju. Azure jednostavno ne volimo.
 • Firebase: Firebase je platforma za razvoj aplikacija koju je stvorio Google, a koja nudi različite usluge kao što su autentifikacija korisnika, pohrana podataka u oblaku, razmjena poruka i analitika. Razmjena poruka odnosno Chat možda i najviše koristimo.
 • Heroku: Heroku je platforma za razvoj i implementaciju web aplikacija koja nudi različite usluge kao što su pohrana podataka, skaliranje aplikacija i upravljanje sigurnošću.
 • DigitalOcean: DigitalOcean je platforma za oblak koja nudi virtualne servere i druge usluge, poput skaliranja i upravljanja bazama podataka.

6. Sigurnost mobilne aplikacije

Utjecaj na cijenu izrade 2-3/10

 • Sigurnost je komponenta o kojoj naši klijenti najmanje razmišljaju jer smatraju da se podrazumijeva, no to nije baš tako.
 • Sigurnost je ključna komponenta mobilne aplikacije, jer se putem aplikacije često prenose osjetljivi podaci kao što su osobni podaci, financijske informacije i drugi povjerljivi podaci. Stoga, osiguravanje da su ti podaci sigurni od neovlaštenog pristupa ili krađe je kritično za povjerenje korisnika i integritet aplikacije.
 • Jedna od osnovnih mjera za osiguravanje sigurnosti mobilne aplikacije je autentikacija korisnika. To znači da korisnici moraju pružiti vjerodajnice kako bi pristupili aplikaciji, poput korisničkog imena i lozinke, otisaka prstiju, prepoznavanja lica ili drugih oblika biometrijske autentikacije. Također, aplikacija bi trebala ograničiti pristup osjetljivim podacima samo ovlaštenim korisnicima. Tako se većina neovlaštenih pristupa raznih BOT-ova onemogući.
 • Enkripcija podataka je još jedan važan aspekt sigurnosti mobilne aplikacije. Podrazumijeva proces pretvaranja podataka u šifrirani oblik kako bi se spriječilo neovlašteno čitanje podataka tijekom prijenosa ili pohrane.
 • Upravljanje identitetom također je ključno za sigurnost mobilne aplikacije. Znači da aplikacija treba imati kontrolu pristupa i upravljati dozvolama i ograničenjima pristupa korisnicima na temelju njihovih uloga i ovlasti. Ovo uključuje i upravljanje korisničkim računima, kao i praćenje aktivnosti korisnika u aplikaciji i ovaj dio implementiramo u mnoge sustave. Interno ih zovemo ulogama
 • Zaštita od hakiranja i drugih napada također je bitan aspekt sigurnosti mobilne aplikacije. Uključuje zaštitu od različitih vrsta napada kao što su DDoS napadi, SQL injekcije, XSS napadi i drugi. Može postići upotrebom različitih sigurnosnih tehnologija kao što su firewall-i, IDS/IPS sustavi i drugi.
 • Ukratko, osiguravanje sigurnosti mobilne aplikacije ključno je za uspjeh aplikacije. Korištenje različitih tehnologija i prakse za osiguravanje sigurnosti mogu pomoći u održavanju povjerenja korisnika i integriteta aplikacije.

Izuzev pobrojenih komponenti postoji i nemali broj potkomponenti koje često koristimo, a ovise o konkretnim zahtjevima mobilne aplikacije. Neke od njih su;

 • GPS i lokacija: Mobilne aplikacije koje koriste lokacijske usluge omogućuju korisnicima da pronađu svoju lokaciju i pronađu lokacije u blizini. Korisno za aplikacije poput navigacije, vremenskih aplikacija i društvenih mreža. Imamo čak aplikaciju koja ima potrebu znati da li se korisnik nalazi u ugostiteljskom objektu.
 • Kamera: Aplikacije koje koriste kameru omogućuju korisnicima da snimaju fotografije i videozapise i dijele ih s drugima. Svrsishodno za aplikacije poput društvenih mreža, aplikacija za dijeljenje fotografija i videozapisa, aplikacija za prepoznavanje slika i drugo.
 • Senzori: Mobilni uređaji uključuju razne senzore poput akcelerometra, žiroskopa, senzora blizine i drugih. Ovi senzori se mogu koristiti za različite funkcije u mobilnim aplikacijama, a neke su: mjerenje brzine i smjera kretanja, prepoznavanje gesta, detekciju prisutnosti korisnika…
 • Plaćanje: Aplikacije koje podržavaju plaćanje omogućuju korisnicima da kupuju proizvode i usluge putem mobilne aplikacije. Koristimo za aplikacije poput trgovina, bankovnih aplikacija i sličnih.

Ako želite izraditi mobilnu aplikaciju, a sve ovo vam je nejasno i komplicirano - javite se.

Podijeli na
Sljedeći članak ArgesERP